Hopp til innhold

Mannen

Deler av fjellpartiet Mannen i Romsdalen risikerer å løsne og rase ned i dalbunnen. En rapport fra Norges Geologiske Undersøkelse viser at et parti på 15 - 20 millioner kubikkmeter er i bevegelse, hvor det mest sannsynlige scenarioet er at 2-3 millioner kubbikk går ut i et skred. Sannsynligheten for at resten går ut i samme skred er mindre.

Faren ved et slikt ras er at raset kan krysse dalbunnen og ramme enkelte bosettinger, jernbanen og europaveien. Det er også fare for at raset demmer opp elva Rauma og gir flom og dambrudd.
Geo Drilling har hatt som oppdrag å borre to hull i de vanskelige fjellmassene i fjellpartiet Mannen for å hente opp kjerneprøver til geologiske undersøkelser, et hull i 2010 og et i 2011. Begge hullene var på 150 meter. I hullene er det blitt senket ned instrumenter for å registrere og kartlegge bevegelser i fjellmassene, dette for å prøve å forutse et eventuelt ras i framtiden.

Du kan lese mer om Mannen på ngu.no.

Du finner bilder fra oppdraget i bilde ogfilmgalleriet.

bilde

Share on Facebook